Integrationspolitik

Formålet med vores integrationspolitik skal til enhver tid være, at borgere med anden etnisk baggrund får mulighederne for at leve på lige vilkår med etnisk danske. På den måde kan vi nedbryde eventuelle barriere og alle leve på lige fod i det danske samfund. Integration handler med vores udgangspunkt ikke om at gå på kompromis med sin kultur, men at tilegne sin egen og forstå dansk kultur, så de forskellige kulturer kan fungere i en dansk kontekst. Vi vil ydermere kæmpe for at undgå ghettoisering og radikalisering. Dette skal vi gøre i tæt dialog med boligselskaberne og ved at anvende mulighederne for fleksibel udlejning.

Som konservative tror vi, at deltagelse og engagement i det omkringliggende samfund er en naturlig vej, hvor integration kan foregå. Derfor skal vi have fokus på, at borgere med anden etnisk baggrund kommer tættere på arbejdsmarkedet og kommunens rige forenings- og kulturliv. Herigennem tror vi, at integrationen udfolder sig bedst.

Uddannelse og beskæftigelse
Vi må konstatere, at borgere med anden etnisk baggrund end dansk i højere grad oplever udfordringer ved at gennemføre en uddannelse eller have fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er en udfordring, som vi må og skal tage meget seriøst. Denne målgruppe skal derfor særligt være i fokus i forhold til udviklingen og studievejledningen i folkeskolen, så vi øger uddannelsesgraden blandt de unge.

Det er aldrig i orden, at man fastfryses på offentlig forsørgelse, men vi må også blive bedre til, at målgrupper, der har en særlig risiko for at ende på offentlig forsørgelse, hjælpes videre og sikres en tilknytning på arbejdsmarkedet, da deltagelsen i samfundslivet og herunder arbejdsmarkedet er centralt for, at integrationen kan lykkes. I den forbindelse vil vi gøre det lettere at være på arbejdsmarkedet og samtidig modtage danskundervisning. Vi tror, at sprogundervisningen har den største effekt, når den samtidig med undervisningen anvendes i hverdagen.

Forenings- og kulturliv
Integration foregår ikke alene på arbejdsmarkedet, men også gennem kommunens mange frivillige foreninger. En aktiv fritid er et fremragende fundament for, at integration virkelig kan lykkes. I Høje-Taastrup Kommune har vi længe haft fokus på dette, og vi har skabt en række flotte resultater. Vi er således blevet kåret som årets idrætskommune og har modtaget Integrationsprisen for vores indsatser i forhold til at inddrage borgere med anden etnisk baggrund i foreningslivet bl.a. gennem fritidspasset.

Vi vil fortsætte de gode indsatser, da vi fortsat tror, at de skaber værdi – ikke kun for de deltagende, men også generelt for forståelsen mellem kulturer. Fremadrettet vil vi også kæmpe for at øge andelen af borgere med anden etnisk baggrund, der er frivillige foreningsledere, da det også kan bidrage til at nedbryde de barrierer, der kan være i forhold til den enkeltes deltagelse i foreningslivet.