Aktiv erhvervskommune

Formålet med vores vækstpolitik er at give erhvervslivet de bedst mulige rammebetingelser, således at flest mulige virksomheder vælger at slå sig ned i Høje-Taastrup. Og det går allerede rigtig godt. Omkring 5000 arbejdspladser er på vej. DISA, DH, DSV, Bankernes Kontantservice, Taastrup Torv, Copenhagen Markets (grønttorvet), DSB og Atea er alle virksomheder, der har valgt at flytte til Høje-Taastrup. Ingen andre kommuner kan vise så flot en resultattavle på erhvervsområdet. Det er godt for kommunen, fordi det øger kommunens indtægtsgrundlag, og fordi det skaber vækst og udvikling. Det er også godt for de borgere, der står til at kunne overtage stillinger i de nye virksomheder.

Det flotte resultat er ikke kommet af sig selv. Det er et resultat af, at vi har været meget opsøgende overfor potentielle nye virksomheder, og af vi har været smidige og fleksible i forhold til lokalplaner, byggesagsbehandling og anden kontakt til kommunen. Vi tror på, at vi gennem en tæt kontakt med mulige tilflyttervirksomheder kan få endnu flere virksomheder til kommunen. Endelig er det jo også et resultat af vores beliggenhed. Høje-Taastrup Kommune ligger godt placeret tæt på København og med en god infrastruktur med nem adgang til motorveje og jernbane.

Det er dog ikke nok kun at være attraktive overfor tilflyttervirksomheder – vi er også, og skal også være, en attraktiv erhvervskommune overfor virksomheder, der allerede har etableret sig i Høje-Taastrup.

Vi skal blive endnu bedre Gode resultater er imidlertid ingen undskyldning for ikke at stræbe efter at gøre tingene endnu bedre. Derfor har vi i byrådet vedtaget en ny vækstpolitik, som forenkler virksomhedernes kontakt med kommunen og sætter en ny og strategisk retning for erhvervsindsatsen.

Kontakten til kommunen forenkles gennem etableringen af ”Ny adgang for erhverv”, som åbnede 1. juli i år, og som sikrer erhvervsvirksomheder én indgang til kommunen. Samtidig forstærker vi fokus på dialog med virksomhederne gennem etablering af et vækstråd, hvor de største virksomheder vil blive inviteret til dialog om rammevilkårene i kommunen. Den tætte kontakt med de mindre og mellemstore virksomheder styrkes gennem et tættere samarbejde imellem kommunen og erhvervsrådet, som fremover vil have til huse på rådhuset.

Erhvervsfremmeindsatsen får strategisk retning, idet kommunen vil indgå strategiske samarbejder med forskellige aktører med henblik på at styrke erhvervsudviklingen på fire områder:

  1. Transportsektoren, hvor vi i kraft af Høje-Taastrup Transportcenter allerede er stærke, men hvor vi vil gøre vores position endnu stærkere.
  2. Velfærdsteknologi og sundhedsfremme, hvor placeringen af Danske Handicaporganisationers (DH) nye domicil åbner op for et strategisk samarbejde med DH, Teknologisk Institut og Hjælpemiddelinstituttet.
  3. Uddannelse og forskning, hvor vi styrker erhvervsudviklingen ved at facilitere samarbejde mellem virksomheder og uddannelses- og forskningsinstitutioner. Et samarbejde med Roskilde Kommune vil her være oplagt.
  4. Videnstunge arbejdspladser, hvor vi vil styrke vores allerede stærke position inden for IT- og finanssektoren.

Vækstpolitikken blev vedtaget i december 2012. Dele af vækstpolitikken er allerede implementeret, men fokus i den kommende valgperiode skal være at få den fuldt implementeret.

Vækstpolitikken sætter retning på vores erhvervsindsats, men giver ikke svar på alt. Samarbejdet med de små og mellemstore virksomheder i Erhvervsrådet og med de store i Vækstrådet skal bruges til at identificere, hvordan vi kan forbedre rammevilkårene for alle virksomheder i kommunen. Vi har dog særligt fokus på behovet for at gøre det lettere at drive små og mellemstore virksomheder.

Iværksætteri Som konservative vil vi til enhver tid hylde det private initiativ, og vi skal derfor sikre, at vi ikke opstiller barrierer, der forhindrer, at man kan klare sig selv ved at starte egen virksomhed. Vores målsætning stopper dog ikke der. Vi skal også i langt højere grad blive bedre til at hjælpe og vejlede dem, der måtte stå med et ønske om at starte egen virksomhed.

Iværksættere skaber ikke kun værdi for sig selv, men skaber også en enorm værdi for det omkringliggende samfund, og kommunens indsats over for iværksættere skal være kendetegnet ved mindre bureaukrati og mere vejledning. Vejledningen skal bestå af kurser og individuel vejledning, og den skal rettes mod forskellige stadier i udviklingen af en virksomhed samt mod forskellige typer af virksomheder, således at den enkelte iværksætter får størst mulig gavn af vejledningen. Hvis iværksættere skal skabe merværdi for samfundet, er det vigtigt, at vi som kommune ikke kun understøtter dem i opstarten, men også i forhold til ansættelse af medarbejdere. Vi ønsker ydermere at undersøge mulighederne for, at elever i folkeskolerne undervises i iværksætteri for at udbrede lyst, viden og forståelse for iværksætteri.