Ansvar for miljø og klima

Høje-Taastrup Kommune er en kommune med en unik beliggenhed og med helt særlige kvaliteter. Beliggenheden tæt på hovedstaden kombineret med nærheden til naturen gør kommunen til en meget attraktiv bosætningskommune.

Som borger i Høje-Taastrup har man kort afstand og kort transporttid til arbejdspladser i hele det storkøbenhavnske område. Dette understøttes af gode motorvejs- og togforbindelser. Man bor samtidig et stenkast fra naturen. Og uanset hvor man bor, er der kort afstand til åbent land, til små hyggelige landsbyer eller til naturperler som Hakkemosen eller Hedeland.

Denne særlige kombination af nærhed til storbyen og nærhed til naturen gør, at vi skiller os klart ud fra resten af kommunerne i Storkøbenhavn, og det vil vi bevare og styrke. For Høje-Taastrup Kommune skal naturligvis fortsat udvikles. Der er god plads til nye virksomheder og boliger. Men byudviklingen skal ske på en sådan måde, at vi bevarer kvaliteterne i kommunen. Også om 25 år skal der være store områder med åbent land i Høje-Taastrup Kommune, de små landsbyer skal have bevaret deres landsbykarakter, og kommunen skal byde på endnu flere naturoplevelser.  Dette er det helt overordnede pejlemærke for os, når vi udvikler kommunen.

Flere naturoplevelser Kommunen er rig på natur, men vi vil etablere endnu flere naturoplevelser. Og vi har allerede taget skridt til at realisere dette.

På Solhøj Fælled øst for Reerslev vil vi i samarbejde med Ishøj Kommune, Københavns Energi A/S og staten etablere et 300 hektar stort skov- og naturområde. Projektet har til formål at beskytte drikkevandet. Men som sidegevinst får borgerne adgang til et meget stort naturområde, når det etableres over en periode på 25-30 år.

Men det er ikke det eneste skovrejsningsprojekt. Vi har nemlig også udlagt et område i Nordparken til en ny bynær skov, Snubbekorsskoven. De første træer er symbolsk blevet plantet, og resten af træerne plantes i 2014. Også nord for Fløng har vi planer om at rejse ny skov. I det hele taget er vi åbne overfor at etablere skov i udvalgte områder i kommunen. Det giver lettere adgang til naturoplevelser for borgerne og er samtidig med til at beskytte drikkevandet.

Hedeland er med sin rigdom af natur og aktiviteter et af kommunens største aktiver. Vi kan i dag takke datidens fremsynede politikere for, at vi har adgang til denne naturperle. Men Hedeland er ikke færdigudviklet. Der vil blive plads til endnu mere natur og endnu flere aktiviteter i takt med at grusgravningen færdiggøres, og områder skal retableres. Derfor har vi sammen med Greve og Roskilde kommuner givet supplerende økonomiske bidrag, således at Hedeland kan købe de arealer, hvor man er færdig med at grave grus. Vi vil sikre, at disse arealer udvikles på samme gode måde, som det sket i det eksisterende Hedeland.

Hedeland er forbilledet for, hvordan man kan udnytte de områder, hvor der tidligere er blevet gravet grus, til rekreative formål. Vi mener, at eksemplet kan følges også i mindre målestok. Vi vil derfor inddrage borgerne i den fremtidige udvikling af de færdiggravede grusgrave ved Sengeløse, Baldersbrønde og Vadsby, idet også disse grusgrave vil kunne udvikles til rekreative områder.

Klimakommune Som konservative falder det os helt naturligt at tage ansvar for både natur og klima. Derfor var det også helt naturligt for os at blive klimakommune i 2008, som en af de første kommuner i Danmark. Dermed har vi forpligtet os til at nedbringe vores CO2-udledning med 2 % årligt i perioden fra 2008 til 2013. Det gælder både kommunens egen udledning som virksomhed og den samlede udledning i kommunen som geografisk område, dvs. inklusive borgernes og virksomhedernes udledning.

Vi har taget en række skridt for at leve op til denne forpligtelse. Vi har igangsat en omfattende energirenovering af kommunens bygningsmasse. Resultatet er store energibesparelser, bedre indeklima og god økonomi. Som en del af energirenoveringerne har vi sat solceller på flere bygninger, herunder på rådhuset. Vi har udskiftet store dele af kommunens bilpark til mere benzinøkonomiske biler, og vi har erstattet 11 af kommunens biler med elbiler. Endelig arbejder vi sammen med andre offentlige og private parter på at gøre det nemt for private borgere at energirenovere deres bolig ved at give dem et nemt overblik over mulige energibesparelser, finansieringsmuligheder osv. I kraft af alle disse tiltag er vi i dag en af de førende kommuner på klimaområdet. Vi vil fortsætte og udbygge indsatsen i den kommende valgperiode.

Vi er modstandere af tilslutningspligt til fjernvarme. Det er ikke rimeligt, at man på den måde tvinger boligejere til at foretage meget store investeringer i udskiftning af varmeanlæg m.v. Beslutningen om, hvorvidt det kan betale sig at skifte fra én opvarmningsform til en anden, foretages nu engang bedst af den enkelte boligejer. Fjernvarme er imidlertid en meget billig og klimavenlig opvarmningsform, og derfor vil vi fortsætte udbygningen af fjernvarmenettet i kommunen på frivillig basis. Der er store CO2-besparelser forbundet med at konvertere områder fra naturgasopvarmning til fjernvarme.