Politiske Program

Det Konservative Folkeparti i Høje-Taastrup Kommune

ANSVAR, UDVIKLING, LØSNINGER

Høje-Taastrup Kommune er inde i en meget spændende udvikling. Nye virksomheder flytter hertil i et hidtil uset tempo. DISA, Bankernes Kontantservice, DSB, DSV og Copenhagen Markets er navnene på bare nogle af de virksomheder, som over en meget kort periode har etableret sig eller er på vej til at etablere sig i kommunen. Samlet set betyder det, at 5000 arbejdspladser flytter til kommunen.

Samtidig har to spændende byudviklingsprojekter set dagens lys. Med Høje Taastrup C-projektet skal der skabes sammenhæng imellem City 2 og Høje Taastrup Station gennem byggeri af nye boliger, erhvervsejendomme og en udvikling af detailhandelen i området. Og med projektet NærHeden skal vi i samarbejde med Realdania bygge 4500 nye boliger til 10.000 nye borgere i et af Danmarks mest ambitiøse byudviklingsprojekter i Gammelsø-området i Hedehusene.  Et projekt, som vil sikre en markant udvikling af hele Hedehusene.

På skoleområdet begynder vi at kunne se de første positive resultater af ændringerne i skolestrukturen. Projektet Morgendagens Børne- og Ungeliv, der skaber sammenhæng i indsatsen på hele 0-18-årsområdet, er godt i gang og vil blive færdigimplementeret i den kommende valgperiode. Med resultaterne herfra som fundament vi vil rette forstærket fokus på at sikre, at vi når målsætningen om, at 95 % af en ungdomsårgang får en ungdomsuddannelse.

Det lange seje træk, flere års anstrengelser og målrettet arbejde bærer nu frugt og bringer vækst og udvikling til Høje-Taastrup!

Nu skal kursen holdes, og nye mål skal sættes. Høje-Taastrup er en kommune med et stort potentiale. Vi er også en kommune med udfordringer. Vores opgave er at udnytte potentialet til at skabe ny vækst og udvikling og samtidig tage ansvar for at håndtere de udfordringer, som vi har.

Finanskrisen var hård ved kommunerne i Danmark, og Høje-Taastrup var ingen undtagelse. Med ét slag svandt vores indtægtsgrundlag, og vi fik stigende udgifter på det sociale område. Danmark er et lille land i en stor åben økonomi, og når det blæser op til global økonomisk orkan, vil der uundgåeligt også økonomisk være stiv kuling i Høje-Taastrup.

Men fordi vi udviste rettidig omhu og tog ansvar for at løse de økonomiske problemer, står vi nu igen med en fornuftig økonomi i balance. Væksten, de nye virksomheder og de nye arbejdspladser vil styrke vores økonomi yderligere og skabe grundlaget for, at vi kan fortsætte med at udvikle Høje-Taastrup Kommune.

Med venlig hilsen

Michael Ziegler
borgmester

 

LÆS OM DE ENKELTE POLITIKOMRÅDER!
I sideoversigten øverst til højre på denne side kan du navigere dig frem til afsnit om de enkelte politikområder.

God læselyst med Konservatives Politiske Program!